SAFFAs årsmøte 2023 holdes mandag 17. april

SAFFA har årsmøte mandag 17. april 2023 kl. 1800 hos Akershus musikkråd, Trondheimsveien 50E, 2007 Kjeller. Lenke til kartskisse ser du her. Det er god bussforbindelse til stedet, holdeplass Tandberg, f.eks. bussrute 400 fra Oslo bussterminal hvert 15. minutt.

Innkalling er sendt til kontaktpersoner i alle medlemslag. Hvis laget ditt ikke har fått innkalling, så send oss en epost med kontaktopplysninger til post@saffa.no. Alle medlemslagene i SAFFA kan stille med én person med stemmerett, men flere kan delta.

Det blir vanlige årsmøtesaker (se innkalling og saksdokumenter nedenfor), kunstnerisk innslag ved Marianne Tomasgård og bevertning. Vi håper mange vil møte opp, men det er også mulig å delta via Teams. Send i så fall en epost til post@saffa.no innen 17. april kl. 1200, så får du tilsendt en Teams-lenke.

Valg på styre: SAFFA trenger ett nytt styremedlem (velges for 2 år) samt to nye varamedlemmer (for 1 år) til styret. Forslag på personer sendes snarest til styreleder Bjarne O. Braastad, bjarne.braastad@saffa.no.

Møtedokumenter

Innkalling til årsmøte 2023Årsberetning for 2022Regnskap for 2022Revisjonsberetning for 2022Forslag til justering av vedtektene