SAFFAs engasjement på Gamle Hvamsdagen

Tekst og foto: Tor Skauli. 

I det bølgende landskapet på Romeriket ligger Gamle Hvam storgård på en høyde omkranset av åkre.  På denne dagen aktiviseres alle museets samlinger og utstillinger, gammelt håndverk vises, gamle maskiner startes, dyr og bygninger er tilgjengelige og folk strømmer til!                              

Dagen starter med friluftsgudstjeneste, ofte med dåp, og alteret er foran stabburet.  Deretter starter mange slags aktiviteter rundt på det store gårdsanlegget. 

I 2003 la vi dansegulvet, 8×8 meter, rett ned på fast, plan grunn.  Det ble så demontert, merket av museet, båret inn på låven, båret ut og skrudd opp igjen i 2004.  Det året ble annerledes…………. 

En dugnadsgjeng fra SAFFA og driftsleder Roar fra museet fikk montere dansegulv og scene på denne vakre plassen.

I 2005 innviterte museet oss til å legge permanent dansegulv – en stor begivenhet! 

Stensgårdskroken Spell- og Danselag, De Frilynde, Rasadorn og mange andre grupper og lag har deltatt på den store, årlige mønstringen av folkemusikk og dans!