Skjetten Leikarring

Navn på gruppe/lag:Skjetten Leikarring
Kontaktpersoner:Sekretær: Liv Horntvedt
Telefon:478 75 294
E-post til lagetskjetten.leikar@gmail.com, ahorntve@online.no
Hjemmeside:
Hovedaktivitet:Folkedans, bygdedans, sangdans og gammeldans. Norsk folkedans utgjør hovedtyngden i danserepertoaret, men også svenske, finske og danske danser står på programmet.
Øvingsdag:Søndag fra kl.19.30 til 22.00.
Instruktør, Tore Asbj. Horntvedt, toreasbjornhorntvedt@gmail.com.
Musikk, Roar Svendsen (trekkspill). roasve2@online.no
Øvingssted:Skjetten fritidssenter, Landskronaveien 513 på Skjetten
Styre 2024:Leder: ingen
Nestleder/sekretær: Liv Horntvedt
Kasserer:  Arnhild Hellkås
Varamedlem: Tore Asbj. Horntvedt