Skjetten Leikarring

Navn på gruppe/lag:Skjetten Leikarring
Kontaktpersoner:Leder: Knut Trydal                            Sekretær: Anne Hege Tangen
Telefon:907 72 130
E-post til lagetskjetten.leikar@gmail.com
Hjemmeside:
Hovedaktivitet:Folkedans, bygdedans, sangdans og gammeldans. Norsk folkedans utgjør hovedtyngden i danserepertoaret, men også svenske, finske og danske danser står på programmet.
Øvingsdag:Søndag fra kl.19.30 til 22.00.
Instruktør, Brit Hauge Svendsen.
Musikk, Roar Svendsen (trekkspill). Epost til begge: roasve2@online.no
Øvingssted:Skjetten fritidssenter, Landskronaveien 513 på Skjetten
Styre 2020:Leder: Knut Trydal
Nestleder: Tom Rytterager
Kasserer:  Morten Slang
Sekretær:  Anne Hege Tangen
Styremedlem:  Kate Rytterager