Skjetten Leikarring

Navn på gruppe/lag:Skjetten Leikarring
Kontaktpersoner:Leder: Tom Rytterager                          Sekretær: Liv Horntvedt
Telefon:911 65 419
E-post til lagetahorntve@online.no
Hjemmeside:
Hovedaktivitet:Folkedans, bygdedans, sangdans og gammeldans. Norsk folkedans utgjør hovedtyngden i danserepertoaret, men også svenske, finske og danske danser står på programmet.
Øvingsdag:Søndag fra kl.19.30 til 22.00.
Instruktør, Brit Hauge Svendsen.
Musikk, Roar Svendsen (trekkspill). Epost til begge: roasve2@online.no
Øvingssted:Skjetten fritidssenter, Landskronaveien 513 på Skjetten
Styre 2022:Leder: Tom Rytterager
Nestleder: 
Kasserer:  Morten Slang
Sekretær:  Liv Horntvedt
Styremedlem:  Kate Rytterager