Sogn og Fjordaneringen

Navn på gruppe/lag:Sogn og Fjordaneringen
Kontaktperson:Ingjerd Torsby
Telefon:913 16 368
Epost:styret@sognogfjordaneringen.no 
Hjemmeside:www.sognogfjordaneringen.no
Hovedaktivitet:Folkedans;
bygdedans, gammaldans, rekkedans, songdans og stildans,
særleg dansetradisjonar frå Sogn og Fjordane.
Øvingsdag:Tirsdag
Følg med på hjemmesida vår
Øvingssted:Storsalen i Nordahl Brunsgt. 22
Fri kommentarer/kort info Kom gjerne innom. Alle er VELKOMMEN!
Dyktig instruktør og levende musikk. Hyggelig miljø.
Leikarringen vart skipa i 1954  av innflyttarar til Oslo frå Sogn og Fjordane –  den gongen medlemer i Sognelagt i Oslo, Sunnfjordlaget i Oslo og Nordfjordlaget i Oslo. 
I 1987 vart desse 3 laga slått saman til eit lag:
Sogn og Fjordanelaget i Oslo.
I Sogn og Fjordaneringen er det i dag med dansarar frå heile landet og vel så det.