Sørmarkakurset 10. og 11. januar 2015

Frå kursinvitasjonen:

Springdans- og hallinggslåttar frå Akershus(begge dagar)Kurset bygger på det nye noteheftet som SAFFA har fått utarbeidd.Skriv om du vil ha heftet tilsend i posten.Mats Berglund og Elise Tegnér er instruktørar.Kurset er instrumentuavhengig.Slåttane i heftet kan du høyra her i ulike rytmevariantar: https://soundcloud.com/saffa-7
Musikk til Finnskogpols(søndag)Eva Karlsson (fele). Kurset er Instrumentuavhengig.Sjå og høyr Eva spelar ein Finnskog-pols etter Johan Tajet sist ho var instruktør på SAFFA-kurs. 
NyckelharpeGrunnkurs(lørdag)Instr.: Trine Sennerud Melby. Her kan du vera heilt nybegynnar.
Runddansmusikk frå Romerike(lørdag)Kurset byggjer på det nye noteheftet som SAFFA har fått utarbeidd.Skriv viss du vil ha heftet tilsend i posten før kurset.Instruktørar er Irene Tillung (trekkspel) 
Musikk til Rørospolsa. Trekkspel/toraderb. Fele m. m. (begge dagar) a. Lærar på trekkspel er: Rolf J. Feragen

b. Lærar på fele er Mari Eggen (pedagog og leiar i Glåmos spelemannslag)Noter og lydfiler er lagt ut her:Borghildpolsen                    Pols etter Karl Østenson      Pols etter Knut Elven   Opptak under kurset gjort av Jan Jansen med løyve frå instruktørane:Bare fele:
1. Pols1 – http://youtu.be/JlNy0Wi5xAA        Pols etter Nils Feragen
2. Pols2 – http://youtu.be/wJ5HPn_C48Y      Pols etter Nils Feragen (forts.)
3. 7 sakte – http://youtu.be/OAosDJtZgPc
4. Ingebriktsvoll – http://youtu.be/Q7NRl9pidrI
5. Pols8 – http://youtu.be/wOhgIl4jFTo          Pols etter Hans Elven
6. Pols9 – http://youtu.be/_tfaCbN3-Kw         Pols etter Hans Elven
Begge to:
7. Pols10 – http://youtu.be/fmp4OiWGeyA    Pols etter Nils Feragen (sakte)
8. Pols11 – http://youtu.be/ZhvcB_Yu47E      Pols etter Hans Elven
9. Borghild – http://youtu.be/ObOvBkUmpSU   
10. Hans Elven – http://youtu.be/wBz6B4PVQbE
11. Knut Elven – http://youtu.be/eFJmCSZZOMM 
12. Ola Elven – http://youtu.be/riAXVdxEJng 
13. Pols 12 – http://youtu.be/tH67VNdhHIE   Pols e. Karl Østenson/Estenson Felleslåter:
http://youtu.be/Fd3xTzJ6aGg
http://youtu.be/K40Xd3NeQjI
http://youtu.be/xrA3fxGUaaw          
Dans (lørdag)      Pols i østerdalstradisjon. Instr.: Solveig B. Hauknes og Ole Nilssen. Spelemann er Torfinn Hofstad. Ole og Solveig vant klasse A dans vanlig fele på Landskappleiken 2014 og dans senior på Landsfestivalen 2014. Mange fekk gle seg over deira fantastiske danseinnslag på Meisterkonserten i Den norske opera i haust! Dei er i tillegg begge dyktige folkemusikkutøvarar på trekkspill/ torader og fele. Vi gler oss til at dei skal læra oss pols i Østerdalstradisjon.
Runddans. Med så dyktige instruktørar på huset som Solveig og Ole, så vil me nytta anledninga til å få ei oppfrisking av kunnskapen innan dei vanlege runddansformene.
Finnskogpols. Instruktørar er Audun Grüner-Hegge og Anbjørg Myhra Bergwitz. Audun og Annbjørg er begge erfarne folkedansinstruktørar. Dei er nå kvalifisert til kl A dans vanlig fele etter sin flotte Polsdans frå Finnskogen på Landskapp-leiken 2014. Vi gler oss til at dei skal dela sin dansekunnskapar med oss. Musikken er det Eva Karlsson som står for.
Turdans frå Akershus og Oslofjordregionen for øvrig.
Instruktøren, Tone Eidsvold er erfaren folkedansrettleiar. Ho har dei siste åra vore særleg opptatt av å aktivisera og ta vare på dei lokale folkedanstradisjonene, også turdansen frå vårt eige område.
Seminar/Workshop:Akershus-springdans(Søndag)SAFFA har arbeidd ei tid med å ta tilbake den gamle springdansen frå området. Arbeidet held fram, og det vil også bli ein del av Bygda dansar-prosjektet. Økta om springdansen vil ha preg av seminar/workshop med kombinasjon av tradisjonsinformasjon og praktiske øvelsar.

Meir info om påmelding, pris m.m. finn du lenger nede på denne sida.

 Instruktørkurs på Sørmarka 10. og 11. januar 2015

Mange lag slit med å skaffa instruktør til dansen. Nå blir det endeleg skipa instruktørkurs i vår region – både for dei som arbeider med vaksne og dei som instruerer barneringar. Bruk nå tida aktivt fram til desember for å få fram nye instruktøremne.

Kurset er eit samarbeid med Noregs Ungdomslag og med Bygdelagssamskipnaden og Eidsiva fylkeslag.

EIDSIVA FYLKESLAGInstruktørkurs vaksne og barn. Målgruppe:Personar med noko folkedansbakgrunn som kan tenkja seg å gå inn i leiar- eller instruktøroppgåver for etablerte ringar og lag og på nybegynnarkurs.På dette instruktørkurset arbeider ein med instruktørrolla, grunntrening og det å bli kjend med grunnreglar og prinsipp for formidling og læring av folkedans. Deltakarane vil i løpet av kurset få rettleiing i eigen dans og øva på grunnleggande rørsleteknikkar. Ein vil også sjå på samspelet mellom dans og musikk.Instruktør er Marianne Dahl, som har undervist fleire gonger tidlegare på SAFFA-kursa og har lang erfaring som dansar og instruktør. Marianne har solid erfaring som lærar på instruktørkurs og har dansefagleg utdanning frå NTNU.

«Bygda dansar» på Sørmarka

  Det treårige Bygda dansar-prosjektet er i oppstartsfasen og vil samla ungdom som kan tenkja seg å delta i prosjektet. Mathilde Øverland er prosjektleiar og kontakt for denne delen av kurset.Bygda Dansar Akershus inviterer danseungdom mellom 15 og 25 år til workshop fra lørdag kl. 09.00 under Sørmarkakurset! Både ferske og erfarne dansere er velkomne. Prosjektlederne Øyvind Sandum, Trine Sjølyst og Mathilde Øverland vil gi en smak på prosjektet, lære bort lokalt dansemateriale fra Akershus, gi en introduksjon i hvordan man kan jobbe scenisk – og ikke minst bli bedre kjent med kursdeltagerne!
I etterkant av workshopen vil vi gjøre en presentasjon av prosjektet for alle deltagerne på Sørmarka.
Se også www.bygdadansar.no for mer informasjon om prosjektet. Mathilde Øverland
Prosjektleder Bygda Dansar Akershus

Folkemusikk for barn på Sørmarka

Påmelding innan 9. januar

Folkemusikk for barnGruppa Kjerringrokk med Marianne Tomasgård, Agneta Holmer Mæland og Elisabeth Olhans stiller med sitt tradisjonelle opplegg «Feler i Fleng» for kulturskoleelevar.Start lørdag kl. 10.00. Avslutning med «hentekonsert» lørdag kl. 15.30

Meir info om barnekursa

 Prisar Prisen dekker – i tillegg til sjølve kurset:Tillegg for overnatting frå fredag
Kr. 400,-Lørdag med lunsj. Barn under 12 år. 
Kr. 980,-Bare lørdag – med lunsj, middag og kveldsarrangement 
Kr. 780,-Bare lørdag – med lunsj. (kl. 09.00 til 17.30) 
Kr. 1280,-Begge dagar utan overnatting 
Kr. 1580,-Begge dagar med overnatting i trippelromkr. 467,-
Kr. 1780,-Begge dagar med overnatting i dobbeltromkr. 550,-
Kr. 1980,-Begge dagar med overnatting i enkeltromkr. 820,-

Med unntak av barnekursa, så er det oppstart lørdag kl. 09.00. Kursa blir avslutta med lunsj søndag.

Bankkontonummer: 0530.35.85577 for innbetaling av kursavgift.

Betalingsfrist: Samtidig med påmeldinga. Merk innbetalinga tydeleg med navn på deltakar.

Sørmarka kurs- og konferansesenter ligg på vegen mellom Oslo og Enebakk – nokre få km. aust for  avkjøringa frå E6 ved Klemetsrud.

Nærmare vegbeskrivelse: http://www.sormarka.no/#veibeskrivelse.

Har du spørsmål eller forslag til kurset? Skriv til post@saffa.no

KOMP støtter SAFFA og Sørmarkakurset