Sørmarkakurset 11. og 12. januar 2014

Sørmarkakurset 11. og 12. januar 2014 blei avvikla i tradisjonell stil og med stort engasjement frå både instruktørar og deltakarar – unge og vaksne.

Kursplan og invitasjon var slik:

Musikkursa:

SAFFA har gjennom det siste året fått på plass fire temahefter med noter og besifring til ulike kategoriar lokal folkemusikk. To av desse hefta blir presentert gjennom kurs på Sørmarka i januar:
Kursa vil bli lagt opp slik at det er muleg å få meg seg to «løp». Du kan ta eit kurs lørdag og eit anna søndag. Dersom du vél å følgja same kurset heile helga, så blir det nye slåttar dag 2.

 • Runddansmusikk frå Romerike.
  Intruktørar er Irene Tillung på trekkspel og Marit Skeie Ljones på fele, men kurset er uavhengig av kva slags instrument du spelar. (hefte nr. 4 er ein del av kursmateriellet)
 • Gamle springdans- og hallingslåttar frå Akershus-området
  Instruktørar er Mats Berglund og Elise Tegnér. Begge spelar fele, men her er det også først og framst poenget å læra slåttane, historia og rytmen, så her kan du koma med det instrumentet du har.
  (hefte nr. 3 er ein del av kursmateriellet) Dersom du skal spela til dans, så er «kort-trear»-rytme blitt meir og meir aktuell. Då er det flott å kunna ein del om det lokale utvalget av slåttar.
 • Rørospols
  Instruktør er Rolf J. Feragen frå Røros – som spelar trekkspel i Småviltlaget. Rolf har med seg ein felespelar frå same laget – Ole Erik Feragen. Kurset kan derfor i periodar delast i to – eit parti for felene  og eit parti for trekkspel/torader og div. komp.-instrument.
  Småviltlaget er av mange rekna som det beste førebiletet når det gjeld å spela god pols. Laget har sitt utspring frå Røros og Hessdalen, og er blant dei fremste utøvarane av gammeldansmusikk her i landet. Dei har blant anna vunne Landsfestivalen tre gonger.
  Noter/lydfiler til kurset:
  – Funesdalingen (noter)
  – Brurleken åt Sulhusgubben (lydfil spela av Elise Tegnér) Lydfil med Tron Westberg (Småviltlaget)
  – Kvardagspolsen hass Henning Trøen  (noter)  Lydfil m. Småviltlaget
  – Pols e. Johs. Ingebrigtsvoll  (noter)
  – Aursundleken (Den same som Leken hass Smed-Anders)? (noter)
 • Dansekursa:
  Dansetilbudet i år blir eit samanhengande «løp», men med forskjellige dansar gjennom helga.
  – Rørospols med instruktørar og musikk frå Røros. Torill Jørgensen instr. og musikk Rolf J. og Ole        Erik Feragen.
  – Akershus-springdansen. Instr.: Martin Myhr og Trine S. Melby
  – Turdansar frå regionen. Instr:. Tone Eidsvold
  – Vestfold-springdans. Marianne Dahl
  – Rundom. Martin Myhr
 • Ungdomskurs (lørdag)
  A. Instrumentuavhengig samspelkurs med Vegar Vårdal.
  B. Dansekurs/Workshop m. intro. til prosjektet Bygda dansar: Marianne Dahl m. fl.C. Barnekurs: Felekurs med Kjerringrokk/Feler i fleng (lørdag frå kl. 10.00 til 16.00)
  Detaljert timeplan oppdatert 9. januar 2014

Kursstart begge dagar: Kl. 09.00. Avslutning søndag etter lunsj (kl. 13.30).

Påmeldingsfristen var den 12. des. Men det er ennå plass på kursa, så bare send ein epost med navn, mobilnummer/adresse og det kurset du vil bli med på til post@saffa.no.

Bankkontonummer: 0530.35.85577 for innbetaling av kursavgift.

Betalingsfrist: Samtidig med påmeldinga. Merk innbetalinga tydeleg med navn på deltakar.

Har du spørsmål om kurset – ta kontakt på epost

Prisar januar 2014:

1Heile helga med overnatting i enkeltromkr. 1.850
2Heile helga med overnatting i dobbeltromkr. 1.650
3Heile helga med overnatting i trippelromkr. 1.450
4Heile helga utan overnatting men med lunsj og middagkr. 1.000
5Bare lørdag med lunsj, middag og kveldsarrangementkr. 900
Ekstra overnatting frå fredag til lørdag i enkeltromkr. 800,-

KOMP støtter SAFFA og Sørmarkakursa