Sørmarkakurset 7. og 8. januar 2017

Sørmarkakurset 7. og 8. januar 2017 ble gjennomført i fin stil med ca 90 aktørar. Bygda Dansar-prosjektet var med under heile samlinga.

TemaKursomtale
Folkemusikkfor barnInstruktørane Elisabeth Olhans og Agneta H. Mæland stiller med sitt opplegg for kulturskoleelevar i aldersgruppa 9-16 år.
Start lørdag kl. 10.00.
Avslutning med «hentekonsert» lørdag ettermiddag.
Påmeldingsfrist for dette kurset er 2. januar 2017
Meir info
Musikk og komp.til Rørospols Instr.: Feragen (trekkspel) og Eggen (fele). Slåttevalget blir mest repetisjon frå dei siste kursa dei har hatt på Sørmarka. Ein pedagogisk idé for å fokusera på skiljet mellom pols og masurka, er å spela litt av begge deler. Feragen-Eggen har denne gongen – i tillegg – med personar som kan masse om komp i desse rytme-artane, så her er det stoff å henta for fleire.

Rolf skriv:Hei, litt info om kurset og hvilke melodier vi tenkte å bruke.

Mari Eggen på fele
Rolf J. Feragen på Trekkspill
Ole Anders Feragen på komp gitar
Roar Kjelsberg på Bassgitar

Melodier som vi har valgt ut ligger i hovedsak ute på hjemmesiden til Saffa, fra 2014 til 2016.12.11
1.Vil du høre nytt pols i A dur      noter
2. Leken hinnes kokksofia pols i A dur    noter
3. Ringlender etter Nils Jonsa i A dur
4. Borghild pols i D dur
5. Pols etter Karl Østenson i D dur
6. Pols etter Johannes Ingebrigtsvoll i G dur
7. Nils pols i G dur
8. Pols etter Smed Anders i D dur

Du finn fleire noter og lydopptak ved å «spole» nedover sida til planen for polskursa tidlegare år.

Vi kommer ellers til å jobbe med forskjellen mellom pols og mazurka, og etter som vi har med komp fra Røros denne gangen så spiller vi mer samspill for nettopp å få inn rytmen.
Håper at noen gitarister og bassister ønsker å være med å hospitere på kurset, og selvfølgelig bli med å spille.

Ser frem til å møtes i januar.
Hilsen Rolf J.
Springdans- og runddansmusikk frå AkershusInstr.: Marianne Tomasgård (fele) og Ole Nilssen (Trekkspel)
Masse gammalt og orginalt stoff har kome fram i arbeidet med Akershus-tradisjonen. Du vil bli kjent med snedige runddansslåttar, og du vil få jobba med den gamle springdansmusikken i ulike rytmer som du seinare får testa ut på dansarane.

Runddanser:
Polka fra Vestre Aker
Vals av Niels Ursin
Reinlender e Aaslund
Reinlender etter Oskar Hellne     (chess)
Tango etter Arne Norskaug   noter

Springdansar:
SH 5 nr. 18: Valdreshvælven
SH 3 nr. 19: Polsslått e Mærli
SH 3 nr. 20: (sjå nr. 19)
SH 3 nr. 10: Springdans e Hans Bakstad
SH 3 nr. 13: Springdans Norskaug
SH 3 nr. 15: Springdans Depuis
Dansekurset Ami Dregelid og Ellika Frisell kjem tilbake med sitt pedagogiske opplegg for å gi djupare innsyn i temaet dans og bevegelse. Noe av opplæringa vil bli knytta til arbeid med Orsa-polskaen. I tillegg blir dei med på økta om Akershus-springdansen, der Solveig Brekke Hauknes har ansvaret for sjølve danseinstruksjonen.

Søndag vil Mathilde Øverland frå Bygda dansar gi oss bakgrunnen for arbeidet med Akershus-springdansen.Innføringa startar med å gå gjennom det fagleg/historiske arbeidet med å gjenskapa denne springdansforma. Me får prøva korleis rytmen kan variera frå jamn tre-takt til kort-trear, og me får testa ut heile dansen saman med gammal, orginal slåttemusikk frå Akershus.

Marianne Tomasgård skriv om springdansen:Det finnes fire opptak av tradisjonsdans fra Akershus ved Rff.

Opptakene er fra Nannestad, Aurskog-Høland, Hurdal og Ski.

Danserne på opptakene er fra områdene rundt hvert av disse stedene. Alle ble gjort på åttitallet av folk som da var ca 70-80 år gamle.

BDA prosjektledergruppa har, etter å ha gått grundig gjennom arkivstoffet, gjort et valgt å lande på en «modell», og det ble altså arkivopptaket fra Ski.

Det er dette opptaket som danner grunnlaget for springdansen som er blitt lært bort til Akersarv ungdommen, som ble danset på Kråkstad samfunnshus, under Oslokappleiken og som vil bli lært bort av Solveig på Sørmarkakurset.

Grunnmalen er altså Springdans fra Ski. Men selv om dette arkivopptaket er grunnlaget for den springdansen som nå læres bort, tror jeg prosjektgruppa ønsker å gjøre Akersarv ungdommene oppmerksomme på små variasjoner, ved å tilføye små variasjonsmuligheter eller nyanser hentet fra noen av de andre opptakene, eller forskjellige personlige bevegelsesmønstre, som er med på skape variasjon i dansen. Det er altså her snakk om flere nyanser eller lag, der alt er hentet fra arkivmaterialet.

Det er jo ingen som danser helt likt, og det er vel heller ikke målet at noen skal gjøre.

At BDA kaller dette springdans fra Akershus kan altså sies å være like korrekt som da Høland varianten ble presentert, og jeg går ut ifra at dette navnet er brukt for å gi mening i en litt større geografisk kontekst, uten å vite svaret på dette.

Men det bør kanskje tilføyes at denne varianten ble brukt i Ski.

Litt sånn som når vi spellemenn sier når en feleslått er «etter» den og den spelemannen, så er denne Akershus springdansen, i tradisjon etter dansere fra Ski og omegn.

Det er viktgi å huske at arbeidet med springdansen har vært en prosess der flere har vært involvert, (SAFFA, Smedholen, BDA) og der en har vært gjennom noen kriker og kroker før en landet der vi er i dag. (Det er fortsatt teorier på gang i forhold til rytmemøsteret, noe som vi aldri kommer til å få endelige svar på.)

Springdansen ble forøvrig danset med masurkarytme på Kråkstad så vidt jeg husker, og kort treer/lang toer på Oslokappleiken. Jeg spilte for dem nå på fredag, med helt jevn treer, som også fungerte godt. 
Bygda dansarBygda Dansar-prosjektet vil setta eit ungdommeleg preg på kurshelga denne gongen. Dei har i stor grad sitt eige opplegg med å førbu sluttforestilinga til våren, men dei vil gi til beste eit programinnslag  på kveldsarrangementet lørdag – og dei vil bidra søndag i ein gjennomgang av arbeidet med Akershus-springdansen.

Du kan velja å ta begge dagane med same kurs eller variera med eit anna kurs dag to.

Bygda dansar-prosjektet blir med og vil prega helga sterkt, bl. a. med ei framsyning lørdag kveld.

Deltakarane i dette prosjektet har eigen prisavtale og melder seg på via Bygda dansar.

Kurset tar til lørdag kl. 09:00 og det er stor lunsj og middag i restauranten. Kveldsprogrammet med fridans varer til ca midnatt.

Søndag går kurset frå kl. 09:00 til kl. 13:00 med enkel pausemat.

(Ev. lunsj i restauranten søndag må kjøpast av kvar enkelt deltakar)

 Prisar Prisen dekker – i tillegg til sjølve kurset:Tillegg for overnatting frå fredag
Kr. 500,-Lørdag med lunsj.  (oppgi alder ved påmelding)(påmeldingsfrist 2. januar)
Kr. 1 500,-Bare lørdag – med lunsj, middag og kveldsarrangement 
Kr. 1 700,-Begge dagar utan overnatting 
Kr. 1 900,-Begge dagar med overnatting i trippelromKr. 580,- pr. person
Kr. 2 100,-Begge dagar med overnatting i dobbeltromKr. 630,- pr. person
Kr. 2 400,-Begge dagar med overnatting i enkeltromKr. 920,-

Med unntak av barnekursa, så er det oppstart begge dagar kl. 09.00.

Bankkontonummer: 0530.35.85577 for innbetaling av kursavgift.

For påmelding og spørsmål: Send epost til post@saffa.no  eller tlf.: 9066 6867.

Betalingsfrist: Samtidig med påmeldinga.

Merk innbetalinga tydeleg med navn på deltakar.

Påmeldingsfristen var 10. desember, men det blir tatt inn nye deltakarar så lenge det er plass.

Sørmarka kurs- og konferansesenter ligg på vegen mellom Oslo og Enebakk – nokre få km. aust for  avkjøringa frå E6 ved Klemetsrud.

Nærmare vegbeskrivelse: http://www.sormarka.no/om-oss/