Steinsgårdskroken spell- og danselag

Navn på gruppe/lag:Steinsgårdskroken spell- og danselag (danselaget)
Kontaktperson:Tove Bekkedal
Mobiltelefon:915 75 740
E-post:t-bekked@online.no
Hjemmeside:http://www.steinsgardskroken.no
Hovedaktivitet:Steinsgårdskroken består av 14 glade musikere. De er en del av Steinsgårdskroken spell- og danselag, som driver en meget aktiv og variert virksomhet innen folkemusikk og folkedans.
Øvingsdag:
Øvingssted:
Fri kommentarer/kort info