Steinsgårdskroken Spell- og danselag

Navn på gruppe/lag:Steinsgårdskroken spell- og danselag
Kontaktperson:Trond Egil Grønvold (leder)
Terje Bekkedal (musikk)
Tove Bekkedal (dans)
Mobiltelefon:900 87 732 – Trond
930 63 527 – Terje
915 75 740 – Tove
AdresseTrondheimsvegen 32, 2072 Dal
E-post:trondeg@online.no
t-bekked@online.no
post@steinsgardskroken.no
Hjemmeside:http://www.steinsgardskroken.no/
Hovedaktivitet:Steinsgårdskroken består av 7 glade musikere.  De er en del av Steinsgårdskroken Spell- og Danselag, som driver en meget aktiv og variert virksomhet innen folkemusikk og folkedans.
Øvingsdag: Torsdag
Øvingssted: Steinsgård grendehus
Fri kommentarer/kort info
MP3: Festivalminner av Vegard Storbråten Øye