Svartskog Spelemannslag

Navn på gruppe/lag:Svartskog Spelemannslag
Kontaktperson (tittel og verv):Frode Haltli
Maja Ratkje
Mobiltelefon:913 85 078 – Frode
979 85 858 – Maja
E-post:frodehaltli@gmail.com
maja.ratkje@gmail.com
Heimeside/URL:https://www.facebook.com/SvartskogSpelemannslag/?fref=ts
Øvingsdag: 
Øvingssted: 
Fri kommentarer/kort infoGlade musikere tilknyttet den lille grenda Svartskog som treffes en gang i måneden og spiller gammeldans og folkemusikk. Vi spiller gjerne til dans, helst kortreist. 
Besetning: Feler, gitarer, banjo, trekkspill og bass.
Laget består stort sett av barn med deres foreldre.