Tonje Lien Barkenæs har transkribert gamle lydopptak

I samarbeid med Spelemannslaget De frilynde, har Tonje L. Barkenæs hausten 2008 transkribert 13 slåttar av stoffet etter Christian Mærli i Enebakk. Dei gamle lydopptaka finst på Dokumentasjonssenteret for musikk i Akershus, og arbeidet blei finansiert med stipend frå Ski musikkråd. De frilynde presenterte ein del av materialet på konsert på Rådhusteateret i Ski lørdag 17. januar. Her kan du lasta ned noter til eit utvalg av slåttane.  Nummereringa av slåttane refererer seg til lydopptaka. Resten av dei 13 slåttane finn du her. Neste steg må bli å få gode arrangement. 

Jan T. Karsen, Skien har sett på utvalg 1 av slåttane, og skriv: «De er spilt igjennom, og er meget interessante av flere grunner:

  • Alder: Disse er fra 1800-tallet, og minst 3 av dem har vandret
  • Melodiføring: Låtene skiller seg klart fra den senere gammeldansen, og har flere uvanlige overganger. Etter min oppfatning grenser de mot kunstmusikk, men er likevel enkle.
  • Paralleller: Melodier fra vestre Dalarna i Sverige, altså svenske grensetrakter. Disse har også denne eiendommelige kombinasjonen av kunstnerisk kvalitet og enkellhet.